Sözlükte "ihtilal" ne demek?

1. Bir devletin, ekonomik, sosyal ve politik yapısında uzun süreli bir düzenkurulmasına yol açan köklü değişiklik.
2. Kökten değişim.
3. Hükümet darbesi.

İhtilal kelimesinin ingilizcesi

n. revolution, insurrection, rising
Köken: Arapça