ihtilal
Büyüt
Bastille Hapishanesi'ne hücum, 14 Temmuz 1789, Fransız Devrimi 

Sözlükte "ihtilal" ne demek?

1. Bir devletin, ekonomik, sosyal ve politik yapısında uzun süreli bir düzenkurulmasına yol açan köklü değişiklik.
2. Kökten değişim.
3. Hükümet darbesi.

İhtilal kelimesinin ingilizcesi

n. revolution, insurrection, rising
Köken: Arapça